***************************************************************************************************

Προσοχή:     26 + 27 Απριλίου 2020

Αν λάβατε από εμάς email με συνημμένα αρχεία zip ή exe ΜΗΝ ανοίξετε τα συνημμένα αλλά διαγράψτε τα emails  αμέσως - είναι απόπειρα κακόβουλων email (phising)!

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μόνο στις επαφές όπως φαίνονται στο site μας παρακάτω!

*************************************  en ********************************************************

If you received emails as of April 26th and 27th, 2020 with attached files zip or exe originating allegedly from our domain immsupplies.com  DO NOT open any attachments, just delete the emails and contact us through our email addresses  or phones shown in this website. They are malicious email attemtps (phishing).

*************************************  de ********************************************************

Falls Sie am 26 oder 27. April eine Email mit zip oder exe Dateien von uns erhalten haben, bitte um sofortige Loeschung; es handelt sich um Phishing unbekannter Herkunft. Wir versenden nie solche Dateien ohne vorherige Vereinbarung. Bitte nutzen Sie nur die Daten von dieser Website fuer Kontaktnahme.

**************************************************************************************************

Welcome 

We offer professionalism at all levels of Industrial Engineering

A few words about us

George Michos IMM SUPPLIES extensive experience in the industrial sector, both in Greece and abroad, foreshadows an impressive and steady growth of the 17 years that followed. Main markets now are Greece, Cyprus, the Balkans and German speaking Countries.

Our Main Objective

Our main objective has always been the full coverage on supplies of the industrial sectors on Electromechanical Projects.

.

Today

The company today, leveraging the extensive experience and specialization of its people on technical and administrative level, markets a huge variety of materials.

It offers its customers comprehensive solutions, studies and technical support from experienced professionals, while ensuring the most economical and most advanced technical solutions for every industrial application of high standards.

Some of our Customers: